Výtvarná dielňa pre deti / leto 2014

29.05.2014 18:33
Občianske združenie Stará škola opäť pripravuje pre deti vo veku 7 - 14 rokov možnosť stráviť prázdniny 
v tvorivom prostredí našej dielne.

 

21. - 25. 7. 2014

 

Pripravené sú výtvarné aktivity - kresba, maľba, keramika, hry, čľapkanie sa.
Obed nezabezpečujeme, o čaj a vodu nie je núdza. Deti nech si oblečú staršie veci - minimálne zásteru; podnikneme výlety do okolia, v prípade horúceho letného počasia sa osviežime v miestnom „aquaparku“ - potok Smrečianka ponúka viacero možností.
 
Program:
• pokračujeme v rozvíjaní smrečianskej keramiky - modelovanie a dekorovanie vlastnoručne vyrobenej keramiky (hrniec, hrnček, sitko, lyžica, miska...)
• terénna exkurzia a praktická práca v teréne - odber hliny zo starých surovinových nálezísk v okolí Smrečian
• točenie na „kopacom“ kruhu (aj pre rodičov) – závisí od počasia
• Rok 2012 bol v znamení praveku, rok 2013 sme venovali Veľkej Morave, tento rok budete pátrať po kultúre 19. storočia
 
Úloha pre deti: do začiatku tábora pohľadajte v domácich receptároch od starých a prastarých mám nejaký recept na jedlo, možno sa naň už aj zabudlo...
 
Pondelok až piatok: 8:30 - 16:00
Poplatok: 12 eur / deň
 
Nahlasujte sa na mailovú adresu: 
remeslokurzy@gmail.com
mobil: 0907 122 871
 
Meno dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Adresa bydliska:
Telefón (+ mail) - kontakt na zákonného zástupcu:
 
Úhrada: 
– Č. účtu: Všeobecná úverová banka, č. ú.: 2950512455/0200 
(Občianske združenie Stará škola); 
– priamo v dielni pri príchode detí

—————

Späť


Kontakt

Stará škola

Budova Materskej školy Smrečany 117, 032 05

0907 122 871


STARÁ ŠKOLA
re
meselná dielňa 
v Smrečanoch pre získanie remeselných zručností

 

Stará škola - remeselná dielňa, ktorá sídli v priestoroch bývalej evanjelickej školy v obci Smrečany, ktorá je spolu so Žiarom bránou do Západných Tatier.

Naša dielňa síce nenahrádza výuku v akreditovaných školách, ale je miestom, kde sa môžu stretnúť ľudia rozličného stupňa zručností a veku. Formou tematických popoludní respektíve viacdňových pobytových kurzov by sme radi ponúkli pre záujemcov možnosť tvorivej zábavy, postupne sa naučiť remeslo, vyrobiť si keramické predmety, sklenené korálky alebo si menej či viac vážne zakresliť.

Ak máte chuť objaviť v sebe remeselné nadanie, vyskúšať si tvorivé schopnosti, získať informácie či užiť si rozhovory s rovnako zameranými ľuďmi, práve vám ponúkame počas celého roka možnosť pracovať v našej dielni.