Kontakt

Stará škola - remeselná dielňa.

Budova bývalej evanjelickej školy, v súčasnosti na 1. poschodí sídli materská škola.

Na prízemí v pravo je umiestnená dielňa, kde je vybavenie pre kurzy remeselných a výtvarných zručností. Vstup je zo zadnej strany budovy.

Adresa: Budova Materskej školy, 032 05 Smrečany 117

 

Z Liptovského Mikuláša idete smerom  na východ, na sídlisku Podbreziny odbočíte doľava smerom do Žiarskej doliny v Západných Tatrách, do obcí Smrečany a Žiar.


Kontakt

Stará škola

Budova Materskej školy Smrečany 117, 032 05

0907 122 871


STARÁ ŠKOLA
re
meselná dielňa 
v Smrečanoch pre získanie remeselných zručností

 

Stará škola - remeselná dielňa, ktorá sídli v priestoroch bývalej evanjelickej školy v obci Smrečany, ktorá je spolu so Žiarom bránou do Západných Tatier.

Naša dielňa síce nenahrádza výuku v akreditovaných školách, ale je miestom, kde sa môžu stretnúť ľudia rozličného stupňa zručností a veku. Formou tematických popoludní respektíve viacdňových pobytových kurzov by sme radi ponúkli pre záujemcov možnosť tvorivej zábavy, postupne sa naučiť remeslo, vyrobiť si keramické predmety, sklenené korálky alebo si menej či viac vážne zakresliť.

Ak máte chuť objaviť v sebe remeselné nadanie, vyskúšať si tvorivé schopnosti, získať informácie či užiť si rozhovory s rovnako zameranými ľuďmi, práve vám ponúkame počas celého roka možnosť pracovať v našej dielni.