Výtvarná dielňa pre deti / leto 2013

29.07.2013 08:30

Občianske združenie Stará škola pripravuje pre deti vo veku 7 - 12 rokov možnosť stráviť prázdniny v tvorivom prostredí našej dielne v období od 29. 7. 2013 do 2. 8. 2013

Pripravené sú výtvarné aktivity - kresba, maľba, keramika a hry.
Obed nezabezpečujeme, máme však varič a konvicu, o čaj a vodu nie je núdza. 
Deti nech si oblečú staršie veci - práca s hlinou je síce niekedy delikátna, ale vyžaduje minimálne zásteru; podnikneme výlety do okolia. 

Program:
– pokračujeme v rozvíjaní smrečianskej keramiky - návrhy dekorácií na predmety tradičnej i netradičnej kuchyne, ktoré si aj vymodelujeme (hrniec, hrnček, sitko, lyžica, miska...)
– terénna exkurzia a praktická práca v teréne - odber hliny zo starých surovinových nálezísk v okolí Smrečian
– stavba osady na skalke pri dielni - domčeky, stromčeky, pajčekovia z hliny...
– výpal keramiky v primitívnej peci na drevo a na dvore (aj pre rodičov)

Otvorené:
Pondelok až piatok - 8:30 - 16:00
Poplatok: 12 eur / deň

Nahlasujte sa na mailovú adresu: remeslokurzy@gmail.com; tel: 0907 122 871

Meno:
Adresa:
Telefón - kontakt na zákonného zástupcu:
Vek dieťaťa:

Úhrada:
Č. účtu: Všeobecná úverová banka, č. ú.: 2950512455/0200 (Občianske združenie Stará škola)
alebo priamo v dielni pri príchode detí.
 

Niečo z minulého roka:

—————

Späť


Kontakt

Stará škola

Budova Materskej školy Smrečany 117, 032 05

0907 122 871


STARÁ ŠKOLA
re
meselná dielňa 
v Smrečanoch pre získanie remeselných zručností

 

Stará škola - remeselná dielňa, ktorá sídli v priestoroch bývalej evanjelickej školy v obci Smrečany, ktorá je spolu so Žiarom bránou do Západných Tatier.

Naša dielňa síce nenahrádza výuku v akreditovaných školách, ale je miestom, kde sa môžu stretnúť ľudia rozličného stupňa zručností a veku. Formou tematických popoludní respektíve viacdňových pobytových kurzov by sme radi ponúkli pre záujemcov možnosť tvorivej zábavy, postupne sa naučiť remeslo, vyrobiť si keramické predmety, sklenené korálky alebo si menej či viac vážne zakresliť.

Ak máte chuť objaviť v sebe remeselné nadanie, vyskúšať si tvorivé schopnosti, získať informácie či užiť si rozhovory s rovnako zameranými ľuďmi, práve vám ponúkame počas celého roka možnosť pracovať v našej dielni.