Stará škola hrou

03.12.2014 16:00

Výstava:STARÁ ŠKOLA HROU / Prezentácia činnosti  občianskeho združenia Stará škola

Miesto: Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Termín: 3. 12. 2014 – 14. 1.2015

Občianske združenie Stará škola vzniklo ako alternatíva k existujúcemu voľnočasovému vzdelávaniu a terapeutickým či relaxačným možnostiam.

Usiluje sa o ekologizáciiu a estetizáciu životného prostredia a o rozvoj poznania nielen regionálnej histórie.prostredníctvom remeselných a výtvarných činností.
Pomáha handicapovaným ľuďom pri ich resocializácii, terapii a rozvoji motorických zručností.
Prispieva k rozmanitosti komunitného života obce a vytvára podmienky pre uskutočňovanie zdravého a nekonzumného životného štýlu.
Stará škola svoju činnosť realizuje cez projekty, workshopy, kurzy a stretnutia, ktoré bývajú zvyčajne prienikom viacerých aktivít a rôznych skupín ľudí.

Letné výtvarné dielne a edukačné projekty pre deti
Pre deti sú pripravované programy v závislosti od schopnopstí, účelu a času. V realizovaných projektoch sa vždy spája edukačná, oddychová a socializačná rovina. Prázdninové deti vo výtvarných dielňach majú pripravený tematický program viažúci sa k určitému historickému obdobiu dejín, jeho dejinným udalostiam a estetickým aspektom. Popri tom sa hrajú, športujú, otužujú. Hlavná je keramická a výtvarná činnosť.

Projekty pre znevýhodnené skupiny
Pre hendikepované skupiny býva príznačná radostná a dychtivá atmosféra. Najskôr sa deti zoznamujú s hlinou pomocou dotykov, úderov, hnetením, pričom sa uvoľnia. Postupne na nich poznať, že prichádzajú s dôverou do známeho prostredia.

Projekty pre obyvateľov Smrečian a blízkeho okolia
Projekty majú pripieť k rozmanitosti komunitného života v obci a okolí. Sú to cielené projekty (Od domu k domu, Kurz prvej pomoci) alebo pravidelné Hlinené soboty - aktívny tvorivý oddych pri remeselnej činnosti.

Edukačné aktivity pre dospelých
Členovia občianskeho združenia sa zúčastňujú aktivít prehlbujúcich poznanie remesla, histórie, regiónu a Slovenska aj v súvislosti s remeselnými tradíciami, surovinovými a prírodnými zdrojmi potrebnými na prácu najmä v keramických dielňach. Spolupracovali sme pri ukážkach experimentálnej archeológie (Nižná Myšľa), tavenia rudy (Magurka), exkurzie po dnes už zatvorených hliniskách (južné Slovensko). Sme pravidelnými žiakmi školy v Kohoutově - školy akreditovanej Ministerstvom školstva ČR. Vzdelávacie aktivity si členovia financujú sami.

Všetky poznatky využívame pri aktivitách organizovaných občianskym združením a sme otvorení spolupráci a podnetom priaznivo naklonených ľudí.

Na  fungovaní Starej školy sa podieľajú členovia občianskeho združenia a dobrovoľníci.

Projekty podporené:
Od domu k domu (KNL)
Cestička (MK SR)
Kurz prvej pomoci (MK SR)
Večera v Tatríne (MK SR)
Remeslo má pestré dno (MK SR)

Workshopy:
Hlinené soboty
Základy keramickej práce a točenia na kruhu
Výtvarné dielne – drôtovanie, pletenie z prútia, výtvarné činnosti

Stretnutia:
Za všetkým je Gaia / Pátranie po hlinených stopách
Stretnutie pri piliňáku
Návrat na Várhegy

Výstava Stará škola hrou približuje činnosť občianskeho združenia za štyri roky svojej činnosti formou posterov a výrobkov účastníkov dielní. Približuje prácu v keramickej dielni inštaláciou skutočného pracovného prostredia dielne, návštevníci majú možnosť vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu.
V súvislosti s „dielňou“ v priestoroch výstavy Stará škola vzdáva poctu džbánkárovi, zberateľovi, prvému archeológovi v oblasti keramiky na Slovensku Heřmanovi Landsfeldovi, ktorý zomrel pred tridsiatimi rokmi.

V rámci výstavy pokračuje projekt Večera v Tatríne podporený MK SR pri príležitosti nadchádzajúceho výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Heřman Landsfeld
Dlhé roky pracoval v Modre v keramickej dielni. Podieľal sa na záchrane džbánkárskej výroby v Modre, ako prvý prekutrával habánske dvory na Slovensku a na Morave, zozbieral desaťtisíce črepov, ktoré starostlivo pozapisoval, pozakresľoval a sú súčasťou mnohých zbierok slovenských a moravských múzeí. Zbieral a zaznamenával zanikajúce predmety zo života našich predkov (napr. staré náhrobné kríže, sochy, brány), študoval záznamy z matrík, zapisoval hrnčiarske piesne, povedačky a chystal slovník. Celý život mal rád telocvik, bol členom jednoty Sokola. Na stretnutiach s priateľmi rád rozprával hrnčiarske  príhody, spieval, hral na heligónke a "ako len vedel cifrovať nohami"! Bol znamenitý džbánkár a maliar keramiky. Vydal veľa článkov o keramike, napísal knihy a pripravoval ďalšie. Zanechal nezmazateľnú stopu v slovenskej histórii keramikárských a habánskych dvorov, v majstrovstve svojho remesla - nielen svojou keramickou prácou, ale aj obrázkami o zanikajúcom svete figulov a amforárov. Ostáva výrazným príkladom zanietenia džbánkára, výskumníka a predovšetkým človeka. Bol to veselý človek so zmyslom pre humor a nekonečnou láskou ku keramickej práci a ľuďom, ktorých obdivoval. Zomrel v Strážnici v roku 1984 ako 85 ročný. Na želanie je pochovaný v jeho milovanej Modre.

—————

Späť


Kontakt

Stará škola

Budova Materskej školy Smrečany 117, 032 05

0907 122 871


STARÁ ŠKOLA
re
meselná dielňa 
v Smrečanoch pre získanie remeselných zručností

 

Stará škola - remeselná dielňa, ktorá sídli v priestoroch bývalej evanjelickej školy v obci Smrečany, ktorá je spolu so Žiarom bránou do Západných Tatier.

Naša dielňa síce nenahrádza výuku v akreditovaných školách, ale je miestom, kde sa môžu stretnúť ľudia rozličného stupňa zručností a veku. Formou tematických popoludní respektíve viacdňových pobytových kurzov by sme radi ponúkli pre záujemcov možnosť tvorivej zábavy, postupne sa naučiť remeslo, vyrobiť si keramické predmety, sklenené korálky alebo si menej či viac vážne zakresliť.

Ak máte chuť objaviť v sebe remeselné nadanie, vyskúšať si tvorivé schopnosti, získať informácie či užiť si rozhovory s rovnako zameranými ľuďmi, práve vám ponúkame počas celého roka možnosť pracovať v našej dielni.