OD DOMU K DOMU...

21.04.2012 11:00

 

                 

 

                                                              

Od domu k domu...

Milí občania obce Smrečany –rodičia, starí rodičia i deti,

Stará škola*, občianske združenie Vás pozýva do svojej remeselnej dielne v bývalej evanjelickej škole, v budove Materskej školy.
• Zoznámite sa s klasickou výrobou hlinených predmetov.
• Vyrobíte si vlastné predmety skutočným remeselným spôsobom.
• Zrelaxujete v nenútenom,  priateľskom prostredí.
• Dozviete sa niečo o keramickej práci.

Budú dve stretnutia pre dospelých a dve stretnutia pre deti. Na prvom porozmýšľate, čo by ste si radi vyskúšali a s pomocou lektora to vyrobíte, na druhom stretnutí budete dokončievať začatú prácu, maľovať  majolikovou technikou a glazovať.
Témou stretnutí sú erby.
ERB
- môže byť obecný. Motív vlka, rsp. lapača vlkov. Predlohy máme pripravené.
- môže byť rodinný – vy si určíte, čo na ňom bude, k čomu máte blízky vzťah, čím by ste sa radi prezentovali ako rodina. Môže to byť kresba vášho dieťaťa...
- môže byť bezprostredne blízky vaše osobnosti. Zvolíte si, čo máte radi – kvetiny, zvieratá, obľúbený znak, krátky text, anjela, modlitbu...
Erby budú vyrobené podľa vášho výberu ako reliéfy alebo ako maľba – urobíme z nich dlaždičky, ktoré potom rozlične využijete – v spojení s číslom ako číslo domu, ako obrázok na stenu, k postieľke, podklad pod hrniec, ako ceduľka na vašu izbu, na psiu búdu, na penzión...
A nakoniec sa kópie vašich prác stanú súčasťou trvalej výstavy vonku – pred vchodom do dielne ako dekoratívny začiatok budúceho chodníka.
Nebojte sa prekonať (často nedocenenú) mienku o svojich zručnostiach. Uvidíte, že budete spokojní so svojimi vlastnoručne vyrobenými predmetmi. Je to ohromný zážitok, ktorý bude len váš.

Tešíme sa na Vás v našej dielni.

Prvé stretnutie:
21. 4. 2012 / 10:00 – 13:00 h. / deti
21. 4. 2012 / 14:00 – 17:00 h. / dospelí

Stretnutia sú bezplatné

Projekt Od domu k domu.... finančne podporila Komunitná nadácia Liptov.

—————

Späť


Kontakt

Stará škola

Budova Materskej školy Smrečany 117, 032 05

0907 122 871


STARÁ ŠKOLA
re
meselná dielňa 
v Smrečanoch pre získanie remeselných zručností

 

Stará škola - remeselná dielňa, ktorá sídli v priestoroch bývalej evanjelickej školy v obci Smrečany, ktorá je spolu so Žiarom bránou do Západných Tatier.

Naša dielňa síce nenahrádza výuku v akreditovaných školách, ale je miestom, kde sa môžu stretnúť ľudia rozličného stupňa zručností a veku. Formou tematických popoludní respektíve viacdňových pobytových kurzov by sme radi ponúkli pre záujemcov možnosť tvorivej zábavy, postupne sa naučiť remeslo, vyrobiť si keramické predmety, sklenené korálky alebo si menej či viac vážne zakresliť.

Ak máte chuť objaviť v sebe remeselné nadanie, vyskúšať si tvorivé schopnosti, získať informácie či užiť si rozhovory s rovnako zameranými ľuďmi, práve vám ponúkame počas celého roka možnosť pracovať v našej dielni.